محمد جواد پرچمی

  عضو هیئت مدیره

  سن: 33
  سوابق: 10 سال
  تخصص: مدیریت تکنولوژی

  درباره من

  کارشناس ارشد توسعه کسب و کار ، سابقه مدیریت پروژه
  (در حوزه هاي عمرانی صنعتی معدنی و تجاري )تنظیم
  کننده فرآیند اجرایی در ساختار هاي سازمانی و خصوصی
  مسلط به اجراي فرآیند تحلیل سیستم ها ، آشنا به
  ساختارهاي بیمه و مالیات ، اجرا کننده امور بازرگانی و
  توسعه روابط عمومی ، تجاري سازمان ها و شرکت ها.

  سوابق

  • مدیر اجرایی
  • مدیر بازرگانی
  • مدیر عامل
  • مدیر پروژه
  • کسب و کار دانش بنیان باکس دانشگاه شریف
  • مسئولیت تحقیق و توسعه بازار شرکت هاي دانش بنیان و محصولات نوآورانه و فناورانه
  • مدیر عامل در پروژه هاي حفاري و لوله گذاري خط شهري شهریار
  • ساخت دستگاه هاي معدنی به سفارش بخش خصوصی
  • بازرگانی فروش محصولات معدنی و پتروشیمی
  • پروژه حفر و ساخت صد حلقه منهول
  • نرم افزار msproject
  • نرم افزار های office
  • روابط عمومی و اصول مذاکره
  • نرم افزار مالیات
  • اموزشی نرم افزار مالی
  • مسئول برگزاری اجتماعات مذهبی شمال غرب تهران
  • ایده پرداز برنامه راهنمای زائرین اربعین حسینی

  شاخص

  قدرت مدیریت 92%
  قدرت ارزیابی 88%
  قدرت مشاوره 89%
  تخصص مربوطه 92%
  بالا