مدیر فروش

 • شماره موبایل و واتس آپ: ۰۹۱۷۳۸۵۴۲۶۰
 • داخلی: 110 / 111

فروش داخلی پشم شیشه

 • شماره موبایل و واتس آپ: ۰۹۹۱۲۰۵۴۳۲۸
 • داخلی: ۱۰۷

فروش داخلی ایزوگام

شماره موبایل و واتس آپ: ۰۹۱۷۳۸۵۴۲۵۹

داخلی: 107

فروش صادراتی پشم شیشه و ایزوگام

 • شماره موبایل و واتس آپ: ۰۹۱۷۲۹۰۰۱۴۵
 • داخلی: ۱۱۴

بورس کالا

 • شماره موبایل و واتس آپ: ۰۹۱۷۳۸۵۴۲۶۲
 • داخلی: ۱۱۲

پیشنهادات و انتقادات

 • موبایل و واتس آپ: ۰۹۱۷۳۸۵۴۲۶۳
 • تلفن ثابت: 02126292186 یا 02122039697

واحد مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ

 • موبایل و واتس آپ: ۰۹۱۷۳۸۵۴۲۶۱
 • داخلی: ۱۰۸
بالا