ایزوگام فویل دار LA4
مقاوم و متنوع

اين عايق در كليه ي سطوح قابل استفاده مي باشد.وجود لايه ي فويل آنرا براي مصارفي كه در مجاورت فرسايش محيطي از قبيل نور خورشيد قرار دارد مناسب نموده است.

بالا