با توجه به وضعیت و نیاز بازار مصرف کننده در حال حاظر 2 مدل ایزوگام به نام های ایزوگام ساده LA4 و ایزوگام فویلدار LA4 موجود است.

ایزوگام ساده LA4 با کاربری:

داخل ساختمان ها در قسمت کف، دیوارها و لایه های زیر سازی استفاده می شود.

ایزوگام فویل دار LA4 با کاربری:

به دلیل روکش فویل جهت مصارفي كه در مجاورت فرسايش محيطي از قبيل نور خورشيد به عنوان مثال (پشت بام)  قرار دارد مناسب تر می باشد.

بالا